Najważniejszy jest ten pierwszy krok

I zawsze pamiętaj, że jesteś kimś wyjątkowym. Jedyne, co musisz zrobić, to pozwolić innym zobaczyć, że taki jesteś.” Milton Erickson

Konsultacja psychologiczna ma na celu określenie zgłaszanego problemu i zaproponowanie najlepszego możliwego sposobu rozwiązania. Korzystają z niej m.in. rodzice poszukujący wparcia w prowadzonych oddziaływaniach wychowawczych. Najczęściej jest pierwszą formą kontaktu z psychoterapeutą i wstępem do dalszej pracy terapeutycznej.

 

Psychoterapia indywidualna jest metodą pracy z trudnościami natury psychicznej bazującą na relacji terapeutycznej, stosowanych przez terapeutę technikach terapeutycznych oraz zasobach i doświadczeniach klienta. Mogą z niej korzystać m.in. osoby doświadczające problemów emocjonalnych i rozwojowych, trudności w relacjach, zmagające się z sytuacjami kryzysowymi, długotrwałym stresem, przeżywające stratę i żałobę, dążące do rozwoju osobistego, pragnące poprawić komfort życia itp.
Psychoterapia rodzinna przeznaczona jest dla rodzin przeżywających dyskomfort z powodu doświadczanych trudności. Bardzo często dotyczą one dzieci. Praca terapeutyczna skoncentrowana jest przede wszystkim na wzajemnym szacunku, wypracowaniu prawidłowych relacji, efektywnych sposobów komunikacji, wzajemnym zrozumieniu różnic i potrzeb oraz opanowaniu skutecznego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Psychoterapia par i małżeństw skierowana jest dla osób doświadczających kryzysu w związku. Udział w terapii jest szansą na rozwiązanie dotychczasowych problemów, poprawę relacji, znalezienie porozumienia i powrót do równowagi w związku.

Jedyne, na co nie masz wpływu w życiu to mijający czas.
Możesz nadal czekać albo już dziś zainicjować zmianę. Wybór należy do Ciebie…