Konsultacja psychologiczna (50 minut) – 150 zł

Terapia indywidualna (50 minut) – 150 zł

Terapia par i małżeństw (50 minut) – 150 zł

Terapia rodzinna (50 minut) – 150 zł

Konsultacja on-line (50 minut) – 150 zł

Terapia on-line (50 minut) – 150 zł

– Gotówką, kartą – podczas wizyty

– Wizyta on-line – płatność przelewem przed wyznaczonym terminem wizyty

Wizyty proszę odwoływać najpóźniej dzień przed planowanym spotkaniem. 
Wizyty odwołane po tym terminie lub nie odwołane wcale podlegają płatności.